joi, 22 februarie 2018

ADUNAREA GENERALA ANUALA A CAR-PMS BRĂILA

SAMBATA  03 martie 2018 ora 11.00

IN SALA DE FESTIVITATI A CERCULUI MILITAR
Se convoaca
ADUNAREA GENERALA ANUALA A CAR-PMS BRĂILA
ORDINEA DE ZI:
1.     Raportul de activitate al Consiliului Director al CAR - PMS Brăila pe anul 2017.
2.     Bilanţul contabil al asociaţiei pe anul 2017.
3.     Discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018.
4.     Raportul anual al președintelui comisiei de cenzori cu concluzii şi propuneri.
5.     Dezbateri, propuneri şi aprobarea documentelor de la pct. 1 – 4.
6.     Discutarea şi aprobarea modificărilor la Regulamentul intern de             funcţionare al CAR – PMS.
Este necesara prezenta majoritatii membrilor CAR-PMS.

CONSILIUL DIRECTOR  AL CAR-PMS BRAILA