joi, 23 martie 2017

25 Martie Ziua POLITIEI ; 26 Martie Ziua SRI

Legea nr. 218/23.04.2002, ziua de 25 martie, când se sărbătoreşte Buna Vestire, a fost desemnată ca Ziua Poliţiei Române.
Din 1990, Poliţia Română a cunoscut mai multe etape de transformări, reglementate prin Legea nr. 26 din 18 mai 1994 şi Legea 218 din 23 aprilie 2002, menite să asigure siguranţa persoanelor, a colectivităţilor, drepturilor legitime ale cetăţenilor, precum şi a altor drepturi prevăzute în acte internaţionale la care România este parte.
Un scurt istoric CLICK AICI.
La data de 26 martie 1990, prin decretul nr. 181,s-a înființat 
Serviciul Român de Informații, instituție de stat specializată în domeniul culegerii de informații privind siguranța națională, alături de Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, precum şi structuri din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne şi cel al Justiției. Activitatea acestora este coordonată de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării.
În noiembrie 2001, CSAT a aprobat noul regulament de funcţionare al Serviciului Român de Informații.
Un scurt istoric CLICK AICI.

Exprimându-ne respectul şi consideraţia faţă de Poliția Română, dorim lucrătorilor săi curaj, perseverenţă, realizări şi satisfacţii profesionale depline în importanta activitate pe care o desfăşoară în beneficiul cetăţenilor!
La mulţi ani tuturor poliţiştilor!

Cu deplină stimă şi consideraţia faţă de Serviciului Român de Informații, dorim lucrătorilor săi cât mai multe realizări şi satisfacţii profesionale în importanta activitate pe care o desfăşoară pentru protejarea statului român şi a cetăţenilor acestuia!
La mulţi ani lucrătorilor Serviciului Român de Informații!
Cu ocazia zilelor Poliției Române si Serviciului Român de Informații, transmitem tuturor cadrelor şi angajaţilor Politiei si SRI, în rezervă, retragere sau în activitate, sincere şi respectuoase felicitări şi urări de sănătate, bunăstare şi împliniri!

Biroul Operativ al SCMD Filiala 1 BRAILA
Conducerile Filialelor BRAILA ale ANCMRR si Cultul Eroilor"ReginaMaria"

Conducerea CAR-PSM

marți, 14 martie 2017

Cateva precizari

Pentru membrii SCMD cu cotizatia achitata la zi:

1.    La primirea deciziei de recalculare:

Va recomandam:
-faceti o copie a Plicului(fata-verso) si Deciziei;
-cu aceste copii  si ultima decizie de pensie(anterioara recalcularii), prezentati-va la sediul SCMD, (Miercurea, 10.00-13.00), pentru discutii, in urma carora veti hotara calea de urmat.
(Mai in amanunt cititi AICI)

2.    Dupa decizia de recalculare contestata

Precizarile sefului Departamentului Juridic al SCMD, completate cu precizarile filialei:

·         dupa depunerea contestatiilor termenul de raspuns este de 45 zile;
·         daca raspunsul Comisiei de contestatii este trimis inainte de expirarea celor 45 zile, atunci se poate formula actiune in instanta in 30 zile de la data postei primirii raspunsului.Termenele in instanta sunt exclusiv calendaristice, nu lucratoare.
·         in cazul in care comisia nu raspunde in termenul de 45 zile, atunci dupa implinirea acestui termen se poate formula oricand actiune in instanta, max. 3 ani termen de prescriptie de la comunicarea deciziei de pensie.
    Actiunea in instanta se promoveaza exclusiv prin SCMD Bucuresti si pentru acest demers juridic sunt necesare urmatoarele:
1.  plata cotizatiei SCMD la zi, inclusiv 2017 (Se elibereaza de filiala BRAILA);
2dovada platiii-300 lei onorariu pentru toate caile procesuale fond si recurs. taxa se plateste in contul SCMD cu mentiunea obligatorie - taxa proces recalculare 223, petent, CNP34 ex. copii xerox,  certificate de membrul de sindicat, "Conform cu originalul"+ semnaturapix albastru, dupa urmatoarele documente: 
1.      decizia de recalculare L/223 + anexe si plicul de primire fata/verso,cu data de primire lizibila; 
2.      decizia de pensie primita anterior + anexe; 
3.      contestatie cu dovada trimiterii- confirmarea de primire; 
4.      raspuns contestatie (daca exista)+plic fata/verso cu data de primire lizibila;
5.      talon pensie recent,2017;
6.      carte de identitate;
4.      2 imputerniciri reprezentare in instanta,(model existent la filiala BRAILA) - completat olograf de fiecare contestator-pix albastru: 1 pentru fond si 1 pentru recurs.
5.      5 lei - contravaloare plicuri, adrese, expeditie


Documentele se centralizeaza si se expediaza prin grija B.Op. al filialei BRAILA la SCMD BUCURESTI, departamentul juridic, numai daca exista timpul fizic necesar de actionare in instanta

sâmbătă, 4 martie 2017

Imagini de la Adunarea Generala 22 feb

 O parte din participanti
 Mesaj de multumire pentru fostul presedinte al filialei, col(r) Petru GURAU
Emotionanta si sincera strangere de mana
Multumim domnului col(r) Constantin Enescu pentru aceste imagini. Cine mai are imagini este rugat sa le aduca sau sa le trimita pe e-mail-ul filialei.