marți, 14 martie 2017

Cateva precizari

Pentru membrii SCMD cu cotizatia achitata la zi:

1.    La primirea deciziei de recalculare:

Va recomandam:
-faceti o copie a Plicului(fata-verso) si Deciziei;
-cu aceste copii  si ultima decizie de pensie(anterioara recalcularii), prezentati-va la sediul SCMD, (Miercurea, 10.00-13.00), pentru discutii, in urma carora veti hotara calea de urmat.
(Mai in amanunt cititi AICI)

2.    Dupa decizia de recalculare contestata

Precizarile sefului Departamentului Juridic al SCMD, completate cu precizarile filialei:

·         dupa depunerea contestatiilor termenul de raspuns este de 45 zile;
·         daca raspunsul Comisiei de contestatii este trimis inainte de expirarea celor 45 zile, atunci se poate formula actiune in instanta in 30 zile de la data postei primirii raspunsului.Termenele in instanta sunt exclusiv calendaristice, nu lucratoare.
·         in cazul in care comisia nu raspunde in termenul de 45 zile, atunci dupa implinirea acestui termen se poate formula oricand actiune in instanta, max. 3 ani termen de prescriptie de la comunicarea deciziei de pensie.
    Actiunea in instanta se promoveaza exclusiv prin SCMD Bucuresti si pentru acest demers juridic sunt necesare urmatoarele:
1.  plata cotizatiei SCMD la zi, inclusiv 2017 (Se elibereaza de filiala BRAILA);
2dovada platiii-300 lei onorariu pentru toate caile procesuale fond si recurs. taxa se plateste in contul SCMD cu mentiunea obligatorie - taxa proces recalculare 223, petent, CNP34 ex. copii xerox,  certificate de membrul de sindicat, "Conform cu originalul"+ semnaturapix albastru, dupa urmatoarele documente: 
1.      decizia de recalculare L/223 + anexe si plicul de primire fata/verso,cu data de primire lizibila; 
2.      decizia de pensie primita anterior + anexe; 
3.      contestatie cu dovada trimiterii- confirmarea de primire; 
4.      raspuns contestatie (daca exista)+plic fata/verso cu data de primire lizibila;
5.      talon pensie recent,2017;
6.      carte de identitate;
4.      2 imputerniciri reprezentare in instanta,(model existent la filiala BRAILA) - completat olograf de fiecare contestator-pix albastru: 1 pentru fond si 1 pentru recurs.
5.      5 lei - contravaloare plicuri, adrese, expeditie


Documentele se centralizeaza si se expediaza prin grija B.Op. al filialei BRAILA la SCMD BUCURESTI, departamentul juridic, numai daca exista timpul fizic necesar de actionare in instanta