miercuri, 26 ianuarie 2011

Plangere penala

Va prezentam plangerea penala facuta de deputatul PNL de Braila Diana Tusa impotriva celor care ne-au mintit

MINISTERUL PUBLIC

Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Doamnei Laura Codruta Kovesi, Procuror general,

Subsemnata Tuşa Adriana - Diana, domiciliată (...), în calitate de deputat ales în Colegiul Uninominal Nr. 1 Brăila,formulez prezenta

PLÂNGERE PENALĂ

împotriva făptuitorilor:

BOC EMIL, ce urmează a fi citat la adresa din Piaţa Victoriei, nr. 1, sector 1, Bucureşti şi

OPREA GABRIEL, ce urmează a fi citat la adresa din Strada Izvor, nr. 110, sector 5,

pentru săvârşirea infracţiunii de prezentare, cu rea-credinţă, de date inexacte Parlamentului cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde săvârşirea unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului, faptă săvârşită în calitate de membru al Guvernului, în exerciţiul funcţiunii, infracţiune prevăzută şi pedepsită de art. 8, alin 1, lit b din Legea nr.115 din 28 iunie 1999 privind responsabilitatea ministerială.

MOTIVELE PLÂNGERII:

în fapt, în data de 7 iunie 2010, în cadrul şedinţei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului cu prilejul angajării răspunderii Guvernului asupra Proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor (PL-x 368/31.05.2010. după adoptarea de către Parlament -Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 30 iunie 2010), în calitate de prim-ministru, făptuitorul BOC EMIL a prezentat, cu rea-credinţă, plenului reunit al celor două Camere date inexacte ce vizau proiectul de lege asupra căruia Guvernul urma să-şi angajeze răspunderea, date care au determinat

adoptarea actului normativ sus-menţionat. Redau mai jos un fragment din declaraţiile făcute: "Acest proiect de lege va conduce la recalcularea pensiilor speciale. Aşa cum am declarat public de mai multe ori, în cazul pensiilor militare, din recalcularea lor pe baza procedurii prevăzute de această lege, pensiile, care sunt până în 3000 de lei vechi, nu vor fi afectate în urma recalculării. Şi e vorba de marea majoritate a pensiilor. Celelalte pensii mai mari, evident că vor suferi o scădere în cadrul pensiilor militare, la care m-am referit. "

Declaraţia integrală este anexată prezentei sesizări, putând fi vizualizată şi pe site-ul oficial al Camerei Deputaţilor(http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=6842&idm=2&idl=l)

Totodată, în data de 15 septembrie 2010, prezent în plenul Camerei Deputaţilor la dezbaterea Proiectului de Lege privind sistemul unitar de pensii (PL-x 323/2010, după adoptarea de către Parlament - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010), BOC EMIL, în calitate de prim-ministru, a reluat şi întărit afirmaţiile făcute cu câteva luni înainte, susţinând încă o dată aceleaşi date inexacte în faţa plenului ce urma să decidă prin vot adoptarea sau nu a proiectului de lege:

"După cum ştiţi, a fost adoptată Legea nr.119/2010. Această lege a început procesul de integrare a pensiilor speciale în sistemul unitar al pensiilor, prin recalcularea acestora. (...) La fel am spus şi atunci că, în condiţiile recalculării pensiilor militarilor, pensiile sub 30 de milioane de lei vechi nu vor scădea, afirmaţie care a fost şi rămâne valabilă, "

Declaraţia integrală este ataşată prezentei sesizări, putând fi vizualizată şi pe site-ul oficial al Camerei Deputaţilor(http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=6890&idm=6&idl=l)

Aşa cum reise din cele expuse mai sus, în vreme ce se afla în exercitarea atribuţiilor de prim-ministru astfel cum sunt stabilite prin Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, făptuitorulBOC EMIL a susţinut mai întâi în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului, iar mai apoi în plenul Camerei Deputaţilor faptul că prin recalcularea pensiilor militare în baza legislaţiei propuse spre adoptare Parlamentului, pensiile militare, care sunt până în 3000 ron, nu vor fi afectate. După cum reiese din stenogramele celor două şedinţe, în niciuna dintre declaraţiile făcute BOC EMIL NU a făcut referiri la anumite condiţionări legate de durata stagiului miliar sau de dovedirea acestuia de către pensionarii militari pentru păstrarea cuantumului de 3000 ron

In ceea ce priveşte intenţia cu care a fost săvârşită fapta ce face obiectul prezentei plângeri, ea poate fi lesne de sesizat dacă coroborăm declaraţiile celor doi făptuitori BOC EMIL şiOPREA GABRIEL. Astfel, cel din urmă, răspunzând (adresa nr. SG 1239/23.03.2010) în calitate de Ministru al Apărării Naţionale interpelării nr.741/a din 22.02.2010, adresate de domnul senator

Vaier Marian, recunoştea faptul că avea cunoştinţă de efectele actului normativ adoptat, respectiv că "vor fi afectate toate pensiile aflate în plată". Citez mai jos din adresa nr.SG 1249 din 23.03.2010:

"La solicitarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin programul informatic asigurat de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, au fost efectuate simulări pentru determinarea cuantumului pensiei în cazul aplicării metodei de calcul a pensiilor conform noii legi. Pentru toate situaţiile care au fost analizate, cuantumul pensiilorobţinut prin aplicarea prevederilor proiectului de Lege privind sistemul unitar de pensii publice a fost mai mic cu un procentaj cuprins între 19 şi 69% faţa de cuantumul pensiilor stabilite conform actualei legislaţii. In consecinţă, apreciem că vor fi afectate toate pensiile aflate în plată, cât şi cele ce urmează a fi stabilite după intrarea în vigoare a noii legi."

In aceste condiţii, având în vedere dispoziţiile art. 13 dinLegea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor conform cărora "primul-ministru conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuţiilor legale care le revin" este greu de crezut că făptuitorul BOC EMIL nu avea cunoştinţă de rezultatele acestor simulări făcute de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, la solicitarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

In ceea ce priveşte efectele aplicării actelor normative, realitatea a infirmat complet declaraţiile făcute de făptuitor. Cuantumul pensiilor, inclusiv al celor sub 3000 ron, a fost redusaşa cum se poate observa din datele puse la dispoziţie de Ministerul Apărării Naţionale pe site-ul propriu:

TABEL NR. 1 cu datele procesate pe baza adeverinţelor de venit până la 18.01.2011, pentru recalcularea pensiilor militare sub 3.000 lei ale beneficiarilor cu o carieră militară completă, TABEL NR. 2 cu datele procesate pe baza adeverinţelor de venit până la 18.01.2011, pentru recalcularea pensiilor militare sub 3.000 lei ale beneficiarilor cu o carieră militară incompletă, TABEL NR. 3cu datele procesate pe baza adeverinţelor de venit până la 18.01.2011, pentru recalcularea pensiilor militare peste 3.000 lei ale beneficiarilor cu o carieră militară completă, TABEL NR. 4 cu datele procesate pe baza adeverinţelor de venit până la 18.01.2011, pentru recalcularea pensiilor militare peste 3.000 lei ale beneficiarilor cu o carieră militară incompletă(http://www.mapn.gov.ro/pensii_militare/index.php)

In ceea ce-1 priveşte pe cel de-al doilea făptuitor, OPREA GABRIEL, în data de 19 aprilie 2010, prezent în plenul Senatului României la dezbaterile referitoare la Proiectul de lege

privind sistemul unitar de pensii, în calitate de membru al Guvernului, a prezentat, cu rea-credinţă, plenului Senatului date inexacte asupra proiectului de lege ce se afla în dezbatere. Redau mai jos câteva dintre declaraţiile făcute cu acel prilej :

- "Pentru armată o lege strâmbă este mai grea decât un război drept. Prin urmare, nu pot fi de acord cu nicio măsură care duce la scăderea pensiilor militarilor şi ale celor din sistemul de siguranţă naţională. România nu are nevoie să dea din ce în ce mai puţin celor care dau totul, inclusiv propria viaţă pentru ţară. Tocmai din acest motiv nu putem fi de acord cu prevederi care duc la inechităţi prin tratarea asemănătoare a unor categorii socio-profesionale care nu sunt deloc în situaţii asemănătoare. Armata nu face grevă, dar asta nu înseamnă că putem face abstracţie de efectele pe termen lung pe care o lege inechitabilă le-ar putea avea asupra sistemului de siguranţă naţională. "

- "(...) recalcularea pensiilor militare aflate în plată ar presupune o perioadă de 15 ani pentru consultarea statelor de plată aflate în diferite arhive în ţară, o spun specialiştii. Mai mult, aplicarea noii legi ar însemna pentru instituţiile din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională un efort bugetar suplimentar de aproximativ 2,5 miliarde de lei numai pentru anul 2011. Toate argumentele legate de pensiile militarilor şi ale celor din sistemul de siguranţă naţională au fost prezentate în dezbaterile din comisii. "

-"Ca membru al Guvernului, sunt perfect conştient de constrângerile bugetare pe care le avem în această perioadă de criză. Inclusiv la nivelul Ministerului Apărării Naţionale efectele dificultăţilor economice se resimt din plin. Am făcut reduceri de cheltuieli până aproape de limita de avarie în toate zonele de activitate ale ministerului, dar reducerea pensiilor militare, pensii şi aşa destul de mici, care se plătesc din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, este o măsură care înseamnă să-i mai sacrificăm o dată pe cei care, slujind sub drapel, au dus o viaţă plină de sacrificii."

Declaraţia integrală este ataşată prezentei sesizări, putând fi vizualizată şi pe site-ul oficial al Senatului (http://senatonline.ro/article-19-04-2010-190402.html sau arhiva înregistrări videohttps://www.senat.ro/Start.aspx. şedinţa din data de 19 aprilie 2010)

Aşadar, făptuitorul OPREA GABRIEL, în vreme ce se afla în exercitarea atribuţiilor de ministru aşa cum sunt stabilite prinLegea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, a susţinut în plenul Senatului României cu prilejul dezbaterilor referitoare la Proiectul de lege privind sistemul unitar de pensii, faptul că proiectul supus aprobării Parlamentului NU face referire la pensile militare, acestora aplicându-se un cu totul alt tratament juridic. Mai mult decât atât, făptuitorul a precizat, invocând calitatea sa de

ministru ce coordona exact activitatea persoanelor la care se făcea referire, cadrele militare, că "nu pot fi de acord cu nicio măsură care duce la scăderea pensiilor militarilor şi ale celor din sistemul de siguranţă naţională".

După cum se poate observa din stenograma de şedinţă făptuitorul OPREA GABRIEL NU a precizat nimic referitor la durata stagiului militar sau la necesitatea dovedirii acestuia de către pensionarii militari si nici la încasarea sau nu a compensaţiilor băneşti de către persoanele trecute în rezervă înaintea îndeplinirii vârstei de pensionare.Declaraţiile făcute cu prilejul dezbaterilor în Parlament au fost însă infirmate chiar de către făptuitor prin poziţiile sale oficiale ulterioare aplicării actelor normative. Dealtfel, chiar pe site-ul Ministerului condus de făptuitor se află tabele cuprinzând situaţia recalculării pensiilor militare şi cuantumul acestora în urma recalculării.

In ceea ce priveşte intenţia, răspunsul dat în calitate de Ministru al Apărării Naţionale de făptuitorul OPREA GABRIEL la interpelarea nr.741/a din 22.02.2010, adresată de domnul senator Vaier Marian, prin adresa nr.SG 1249 din 23.03.2010 dovedeşte că făptuitorul cunoştea faptul că "vor fi afectate toate pensiile aflate în plată".

Pe cale de consecinţă, prin declaraţiile făcute în mod repetat şi nerespectate ulterior de către cei doi făptuitori BOC EMIL şi OPREA GABRIEL s-a adus un grav prejudiciu nu numai siguranţei naţionale a statului roman, dar şi credibilităţii unor importante instituţii ale statului, în speţă Guvernul şi Parlamentul României.

Reamintesc faptul că declaraţiile celor doi făptuitori, menţionate mai sus, au fost făcute în cadru oficial, reprezentând angajamente instituţionale şi nu păreri personale ale unor indivizi lipsiţi de autoritatea cu care au fost investiţi.

Totodată, de o gravitate excepţională sunt urmărileproduse prin adoptarea acelor două acte normative, fapt corelat şi cu comportamentul administrativ defectuos şi management deficitar al funcţiei publice a celor doi făptuitori:

demobilizarea unei categorii profesionale importante, în speţă militarii rezervişti, cu alte cuvinte tocmai a celor care ar trebui să răspundă prompt şi cu dedicaţie unor chemări din partea statului în cazuri de necesitate sau situaţii excepţionale (război, cutremure, inundaţii etc). In acest fel s-a produs de facto un atentat asupra siguranţei naţionale, în momentul de

faţă autorităţile statului roman aflându-se în incapacitatea de a evalua gradul de securitate şi de funcţionalitate a unor categorii vitale pentru buna funcţionare a statului;

autorităţile române şi-au asumat o adâncire a lipsei de reformă din sistemul juridic prin instituirea unor proceduri de natură să ducă la blocarea instanţelor şi la creşterea costurilor aferente actului de justiţie. Astfel, s-a neagat valoarea unor principii de drept universale şi s-a patentat o "lipsă de respect" la adresa instanţelor din România din partea unei alte puteri a statului, respectiv Executivul;

făptuitorii au adus grave prejudicii unor instituţii fundamentale ale statului tocmai prin faptul că şi-au asumat lovirea de nulitate a propriilor declaraţii şi a actelor oficiale subsecvente acestora. Responsabilitatea funcţiei publice a fost ignorată de către făptuitori, aceştia neavând o reprezentare corectă asupra consecinţelor vorbelor şi actelor proprii;

statul roman poate ajunge într-un blocaj instituţional prin suprasolicitarea şi lipsirea de reglementări corecte a aparatului administrativ din cadrul unor instituţii ce au competenţe înprocesul de aplicare a legii.

în drept, fapta constituie infracţiunea de prezentare, cu rea-credinţă, de date inexacte Parlamentului cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde săvârşirea unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului, prevăzută şi pedepsită de art. 8, alin. 1, lit. b din Legea nr.115 din 28 iunie 1999 privind responsabilitatea ministerială coroborat cu art. 41 C.pen..

In susţinerea plângerii, anexez următoarele documente:

- stenograma şedinţei Senatului din data de 19 aprilie 2010

(https://www.senat.ro/Start.aspx, arhiva înregistrări video, şedinţa din data de 19 aprilie 2010 -http://senatonline.ro/article-19-04-2010-190402.htmn

- stenograma şedinţei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului din data de 7 iunie 2010 cu
prilejul angajării răspunderii asupra Proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul
pensiilor

(http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=6842&idm=2&idl=l)

- stenograma şedinţei Camerei Deputaţilor din data de 15 septembrie 2010 referitoare la dezbaterea Proiectului de Lege privind sistemul unitar de pensii (http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=6890&idm=6&idl=l)

- situaţia recalculării pensiilor militare în urma adoptării Proiectului de Lege privind sistemul
unitar de pensii, aşa cum a fost prezentată pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale
(http://www.mapn.gov.ro/pensii militare/index.php)

- Interpelarea nr. 74l/a din data de 22.02.2010 adresată de domnul senator Vaier Marian adresată Ministrului Apărării Naţionale

- Răspunsul Ministerului Apărării Naţionale la interpelarea adresată de domnul senator Vaier Marian Nr.SG 1249 din data de 23.03.2010

25 ianuarie 2011

Tuşa Adriana - Diana

Deputat Colegiul uninominal nr. 1 Brăila

Doamnei Procuror general,

Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

miercuri, 12 ianuarie 2011

Comunicat al preşedintelui SCMD

Cunoastem situatia, pensiile au fost operate in perioada 15-17.12.2010, si sumele “recalculate”, trimise bancilor pentru luna ianuarie. Banii au intrat in conturi desi deciziile si taloanele, in marea majoritate nu au venit. Numitii Traian Igas, Gabriel Oprea si George Maior, alaturi de dl.Emil Boc, nu respecta trei hotarari judecatoresti. Contestatiile au fost elaborate de catre Departamentul juridic si, dupa ce vor fi reevaluate maine, la orele 17.00, in baza datelor putinelor decizii noi de pensionare care ne-au parvenit, vor fi trimise in cursul serii de maine, 12.01.2011 catre filiale. Rugamintea este sa fie multiplicate rapid, completate de catre membrii de filiale si trimise catre comisiile de contestatie de pe langa casele de pensii, la adresele ce va vor fi comunicate.
Este primul pas in noile procese pe care le declansam impotriva vinovatilor penali.

Honor et Patria! Vae victis!
PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) Mircea DOGARU