vineri, 6 august 2010

Răspuns la inițiativa "Platforma Civică"

Ni s-a cerut părerea în legătură cu "Platforma Civică" și suntem de acord să răspundem favorabil acestei inițiative, dar la propunerile unor filiale ( Craiova, Constanța, Slatina, Drobeta Turnu Severin, Sibiu, Cluj, Brăila etc.) referitoare la problemele care ne dor cel mai tare acum, când vom afla poziția Comitetului Director?
Propunerile filialelor sunt aduse la cunoștința domnului președinte? Dacă da, când vom afla răspunsurile? În ianuarie 2011?
După părerea noastră până acum Comitetul Director trebuia să ia legătura cu Ministerul Apărării Naționale și să lămurească multe probleme (ambiguitățile) din Hotărârea Guvernului nr. 735/21.07.2010, eventual să solicite elaborarea unui ordin general cu instrucțiuni de aplicare a hotărârii respective care să precizeze atribuțiile unităților militare, a CMJ-urilor a Direcției Financiar- Contabile și a Serviciului Arhivistic.
Privind Comunicatul Comitetului Director referitor la completarea anexelor 1(a) și 1(b) trebuie să avem în vedere că acestea se vor completa cel mai devreme către sfârșitul lunii septembrie, adică după primirea adeverințelor cu veniturile lunare, deci mai avem timp să hotărâm asupra modalităților de completare.

Președintele Filialei SCMD Brăila
Colonel(r) Gurău Petru