miercuri, 19 aprilie 2017

ZIUA FORTELOR TERESTRE


Ca în fiecare an, pe 23 aprilie, militarii din Forţele Terestre sărbătoresc ziua categoriei de forţe, al cărei patron spiritual și ocrotitor este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe - Purtătorul de Biruinţă.
Sfântul Mare Mucenic Sfântul Gheorghe a fost ocrotitorul oștii lui Ștefan cel Mare, icoana sa, în care se lupta cu balaurul, fiind pictată sau cusută pe steagurile de luptă ale slăvitului voievod al Moldovei. Balaurul simboliza Imperiul Otoman, forțele răului, tot ceea ce este potrivnic voinței lui Dumnezeu și demnității umane.
Istoria Forţelor Terestre vine din vremuri imemoriale, începând luptătorii pedeştri, arcaşii şi călăreţii geto-daci şi a cunoscut cu permanetă evoluţie ascendentă, calitativă şi ca diversitate a forţelor pe care le-a integrat. Istoria Forţelor Terestre este o însumare a istoriilor armelor şi specialităţilor ce au compus-o dintotdeauna şi o compun şi în prezent: infanteria, artileria, vânătorii de munte, tancurile si auto, geniul, apărarea NBC etc.
Bazele moderne ale constituirii și consacrării Forțelor Terestre se plasează în prima jumătate a secolului al XIX-lea (la 30 aprilie 1830 s-a înfiinţat Infanteria Română Modernă ca arma de sine stătătoare, la 10 noiembrie 1843 s-a constituit prima baterie a Artileriei Române Moderne). Unirea de la 1859 a permis înfăptuirea politicii militare a domnitorului Alexandru Ioan I, care a marcat cu adevărat începutul formării şi dezvoltării armatei române moderne.
Indiferent de denumire, armată de uscat, armată terestră ori forţele terestre, acestea au constituit, dintotdeauna, cea mai numeroasă componentă a oştirii, capabilă să angajeze, să desfăşoare şi să desăvârşească lupte, bătălii şi operaţii, îndeplinind misiuni deosebit de grele, uneori chiar fără sprijinul celorlalte componente ale armatei. Oştenii Forţele Terestre, indiferent de specialitate, şi-au câştigat un binemeritat prestigiu pe câmpurile de bătălie, patriotismul lor fiind pe deplin probat de jertfele de sânge care au asigurat apărarea leagănului strămoşesc.
Prin complexitatea misiunilor ce le revin în actuală etapă, Forțele Terestre constituie o componentă importantă a securității României, ele având obligaţia şi, implicit, capacitatea de a acționa în toată gama operațiunilor militare. Unul dintre principalele deziderate privind Armata Română îl constituie transformareaForțele Terestre într-un organism militar modern, cu o capacitate operaţională similară forţelor terestre din armatele ţărilor europene avansate din punct de vedere militar, flexibile, suple şi dinamice, apte să dea o ripostă eficace oricărei agresiuni armate la adresa securităţii României şi de a-şi îndeplini cu profesionalism misiunile ce le revin din obligaţiile militare internaţionale asumate de către ţara noastră.
Exprimându-ne deplinul respect şi consideraţia faţă de toţi cei care îmbraca haina militară a oricărora dintre specialităţile Forţelor Terestre, le urăm realizări şi satisfacţii profesionale depline în importanta activitate pe care o desfăşoară, să fie mereu gata să apere pământul sfânt al României şi libertatea cetăţenilor săi!
Cu ocazia zilei Forţelor Terestre Române, transmitem tuturor cadrelor şi angajaţilor unităţilor acestora, în rezervă, retragere sau în activitate, sincere şi respectuoase felicitări şi urări de sănătate, bunăstare şi împliniri!
Conducerile Filialelor teritoriale ale:

S.C.M.D. ; A.N.C.M.R.R. ; Cultul Eroilor"Regina Maria"; CAR-PMS