vineri, 8 ianuarie 2016

CONVOCARE ADUNARE GENERALA A FILIALEI 1 BRAILA A SCMD.

in ziua de joi, 14 ianuarie 2016 ora 11.00 in sala Cercului Militar
Ordinea de zi:
1.      Analiza activitatii desfasurate in perioada februarie 2015 - ianuarie 2016 de catre B.Op. si membrii filialei:
a.      Activitati planificate,organizate si executate;
b.      Evolutia numerica a membrilor de sindicat;
c.       Stadiul achitarii cotizatiei de membru al SCMD;
d.      Diverse;
2.      Intrebari si raspunsuri pe marginea actelor normative care se refera la pensiile militare;
3.      Analiza si hotararea privind participarea  Filialei Braila la BUCURASTI pe data de 24 ian.2016 convocata de  Presedintele SCMD ;
4.      Hotarare privind marcarea aniversarii de 6 ani de la infiintarea Filialei 1 Braila a SCMD;
5.      Diverse

Biroul Operativ al Filialei