duminică, 18 octombrie 2015

IMPORTANT
(pentru membrii SCMD si nu numai)

          Pe rolul Curtii Constitutionale se afla judecarea exceptiei de neconstitutionalitate a art.29, alin 2 din lL 263/2010, Dosar 1488D/15.10.2015.
          In instanta, intr-un proces de contestare a deciziei de revizuire, s-a solicitat sesizarea CCR cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 29, alin 2 in sensul ca acesta este neconstitutional in masura in care modificarile anexei 1 la HG 1294/2001 aduse prin HGS 1019/2010 nu se aplica si cadrelor militare pensionate inainte de adoptarea acestor modificari (inainte de 01.01.2011).
          Instanta care a admis cererea de sesizare a CCR (Curtea de Apel Galati), prin incheierea de sedinta din 05.10.2015, si-a expus punctual de vedere astfel:
          “ Aceasta dispozitie (n.r. art 29. alin 2), in masura in care este interpretata  in sensul ca nu este aplicabila decat cadrelor militare in activitate carora li se deschid drepturile de pensie si care indeplinesc conditiile de pensionare sub imperiul acestei legi, ni se pare a fi discriminatorie. In fapt,  cadrele militare ce au lucrat anterior modificarii anexei 1/HG 1294 nu beneficiaza de aceasta noua reincadrare a conditiilor de munca, ele fiind deja pensionate. Daca ar fi iesit la pensie la o data ulterioara datei de 01.01.2011 aceleasi persoane ar fi beneficiat de noua reincadrare.
La 6.10.2010, prin HGS 1019 a modificat anexa nr 1 la HG 1294/2001 iar MApN, in aplicarea prevederilor art 7 din HG 1294, prin Ordinul MS 132/2010 a modificat si completat anexa nr. 1 la M 116/2002, in sensul reconsiderarii incadrarii in conditii deosebite, speciale si alte conditii a locurilor de munca si activitatilor desfasurate de catre cadrele nmilitare, printr-o evaluare mai ridicata a gradului de pericol si riscurilor pe care factorii l-ar avea asupra sanatatii.
Credem ca daca s-ar interpreta dispozitiile art. 29, alin 2 din Legea 263/2010 ca fiind aplicabile doar cadrelor militare care ies la pensie dupa intrarea in vigoare a Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice s-ar crea o discriminare functie de data iesirii la pensie."
Acest punct de vedere al instantei de trimitere ne da speranta ca, CCR va admite exceptia de neconstitutionalitate, caz in care, unii dintre noi, in anumite situatii, pot beneficia de modificarile aduse prin HGS 1019 cu incepere de la 01.01.2011.
Aceste situatii sunt urmatoarele:
1.     Situatia celor care au trecut printr-un proces de contestare a deciziei de revizuire in instanta, care s-a incheiat cu o hotarare definitiva, proces in care s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate  a art.29, alin 2, insa exceptia a fost respinsa de catre instanta.
-         Pentru aceasta situatie exista calea de atac a revizuirii hotararii. Cererea de revizuire se depune in termen de 3 luni de la publicarea deciziei CCR in M.O.
2.     Situatia celor care au acum un proces de contestare a deciziei de revizuire pe rolul instantelor. cu conditia sa se fi cerut aplicarea disp. HGS 1019;
-         a) Daca procesul se incheie printr-o hotarare definitiva dupa publicarea deciziei CCR in M.O., indiferent daca s-a ridicat sau nu exceptia de neconstitutionalitate  in cadrul procesului, instanta va trebui sa tina cont si sa aplice decizia CCR;
-         b) Daca procesul se incheie printr-o hotarare definitiva inainte de publicarea deciziei CCR in M.O.:
-                  daca s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate si a fost respinsa, intervine situatia de la pct. 1 - calea dec atac a revizuirii in termen de 3 luni de la publicarea deciziei CCR;
-                  daca  nu s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, intervine autoritatea de lucru judecat si nu se mai poate face nimic, deciziile curtii producand efecte doar pentru viitor.
3.     Situatia celor care nu au un proces pe rol, dar au o decizie de revizuire care nu este definitiva, adica aceasta a fost contestata in termen legal la Comisia de contestatii  si nu s-a primit inca un raspuns, sau daca s-a primit raspuns, sa nu fi trecut 30 de zile de la primirea acestuia.
-         In aceasta situatie exista posibilitatea actiunii in justitie in urmatoarele conditii:
-                         contestatia la decizia de revizuire sa fi fost inaintata la termen catre Comisia de contestatii;
-                         in contestatie sa se fi facut referire la neaplicarea HGS 1019;
-                         contestatia sa nu fi fost rezolvata de catre Comisia de contestatii sau, daca a fost rezolvata, actiunea sa fie intentata in interiorul celor 30 de zile, altfel, decizia devine definitiva;
-                         cererea de chemare in judecata sa fie depusa pana la publicarea in M.O.  a deciziei CCR, cel mai bine pana la intrarea in vigoare a L 223/2015.

4.     Mai exista si situatia, putin probabila, avad in vedere ca de la 01.01.2016 intra in vigoare noua lege a pensiilor militare, ca legiuitorul sa modifice art. neconstitutional iar (sau) guvernul, printr-o ordonanta de urgent, sa puna in aplicare decizia CCR si sa dispuna aplicarea modificarilor HGS 1019 de la 01.01.2011 tuturor pensionarilor cu restituirea integrala a sumelor rezultate, asa cum a facut in cazul cass.


NOTA: CCR nu poate decide mai devreme de 3-4 luni de zile (judecatorul raportor are termen 90 de zile pentru a intocmi raportul asupra cauzei si numai dupa aceea se stabileste termen de judecata.

ATENTIE: Membrii de sindicat care se afla intr-una din situatiile prezentate la pct. 1,2,3 sunt rugati sa anunte BOF pana pe data de 30.10.2015