vineri, 28 noiembrie 2014

ZIUA NATIONALA A ROMANIEI


1 Decembrie Ziua Naţională a României
        La 1 Decembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba Iulia, sprijinită de peste 100.000 de români veniţi din toate colţurile Ardealului şi Banatului, a adoptat Rezoluţia prin care s-a consfinţit unirea Transilvaniei, întreg Banatului (cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre) şi Ţării Ungureşti (Crişana, Sătmar şi Maramureş) cu România.
                 Ziua de 1 Decembrie 1918 devenea astfel o zi simbol, fiind corolarul procesul creării României Reîntregite, ziua când se finalizau acţiunile unioniste precedente - unirea Basarabiei (27 martie 1918) şi Bucovinei (15 / 28 noiembrie 1918). Făurirea României Reîntregite a fost un act de voinţă al naţiunii române, izvorât dintr-o necesitate istorică - naţiunea trebuia să trăiască într-un stat naţional, întregit între hotarele sale fireşti.
                 În acest act de voinţă supremă a fost deplin angajată şi Armata Română: la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz a apărat cu eroism însăşi existenţa României; a apărat dreptul liber consimţit de unirea cu patria mamă al Basarabia şi Bucovinei împotrivă acţiunile armatelor bolşevice, petliuriste şi albgardiste, care le voiau sub stăpânirea lor; a apărat străvechiul pământ transilvan în faţa încercării armatei bolşevico-ungare de a-l ocupa cu forţa; a apărat Banatul împotriva tendinţelor expansioniste sârbeşti. Ofiţerii români au fost prezenţi în diversele comisii ale conferinţei de pace de la Paris. Oştenii au fost una cu poporul, îndeplinindu-şi cu cinste şi onore misia de sabie şi pavăză în făurirea şi apărarea României Reîntregite.
 Cu prilejul ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI, Biroul Filialei SCMD Brăila urează membrilor săi, tuturor cadrelor militare în rezervă şi retragere, militarilor unităţilor brăilene, precum şi familiilor acestora numai de bine, sănătate, prosperitate, fericire și capacitatea de a înțelege sacrificiul înaintașilor noștri, eroi cunoscuți și necunoscuți, care au luptat și s-au jertfit pentru reîntregirea ţării, hotărâre, putere de muncă şi curajul de a luptă pentru a reconstrui ROMÂNIA ca un stat întreg, puternic şi prosper!


                     Unirea au făcut–o înaintaşii noştri românii, deci România este şi trebuie să rămână a noastră, a românilor!