luni, 4 noiembrie 2013

Documente ce se predau la Filiala pentru instanta L.241
ANEXA NR.1

ATENTIE: Se depun  imediat(maxim 3 zile) după sosirea confirmarii de primire de la Posta, ca urmare a expedierii contestației la comisia de contestații pensii.
Se fac copii de pe următoarele documente, în 4 exemplare fiecare document, scriindu-se pe fiecare copie ,,Conform cu originalul se semnează  si se predau la sediul filialei:
1
CI
carte(buletin) de identitate;
2
Decizia L241
decizia emisă în temeiul Legii nr. 241/2013;
3
plic
plic decizie L.241;
4
contestația
contestația depusă la casa de pensii sectorială;
5
factura
dovada de trimitere(factura,chitanta);
6
confirmarea de primire
confirmarea de primire
7
Dec. de reviz
prima decizie de revizuire a pensiei;
8
cupon
cuponul aferent primei decizii de revizuire (unii pensionari au primit decizii de revizuire începând cu martie 2011, iar alții începând cu decembrie 2011);
9
chitanța
chitanța de achitare a sumei de 50 lei in  contul RO41BRDE441SV79262374410 cu următoarele referinte:
a.       TAXA PROCES;
b.      nume și prenume;
c.       CNP;
d.      BRAILA.
10
Tabel
Tabel cuprinzand drepturile de pensie retinute subsemnatului in mod abuziv de catre Casa de Pensii Sectoriala a ......... „ completat  in baza cupoanelor de pensii, iar in lipsa acestora prin asumarea raspunderii proprii pentru datele inscrise; (detalii ANEXA NR. 2)
11
Cupoane
Cupoanele nominalizate in „Tabel....”;  recomandam a se copia cate 3 cupoane pe pagina A4, fata-verso
12
10 lei
10 lei pentru achizitionarea de plicuri mari, alte documente si expeditie
La sediul filialei:
§         se completeaza  împuternicire scrisă din partea membrului de sindicat .
§         se achita suma de 10 lei pentru achizitionarea de plicuri mari, alte documente si expeditie;
§         verifica si certifica prin semnatura „Continutul dosarului individual” in formularul existent.
In cazul primirii de catre contestator a „Hotararii comisiei de contestatii…”(raspuns la contestatie), preda  imediat (maxim 3 zile) la sediul filialei in copie cate 4 exemplare, semnate „conform cu originalul” urmatoarele documente :
1.      Hotararea comisiei de contestatii (răspunsul la contestația trimisă);
2.      plic aferent;